AA – czym jest, czy warto uczęszczać?

Istnieją trzy podstawowe formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Jedną z nich jest terapia grupowa, inną – terapią indywidualna, a kolejną meetingi anonimowych alkoholików, czyli AA.

Terapia jest formą leczenia, prowadzi ją terapeuta, który jest specjalistą w dziedzinie uzależnień. Terapia ma ściśle określone reguły i jest prowadzona zgodnie z pewnymi założeniami. Meetingi natomiast nie są formą terapii, nie są leczeniem lecz uzupełnieniem opartym na udzieleniu osobie uzależnionej wsparcia. Na meetingi przychodzą alkoholicy lub osoby, które nie wiedzą czy dany problem już ich dotyczy, czy jeszcze nie. Zazwyczaj raz w miesiącu są meetingi otwarte, na które mogą przyjść osoby, które tego problemu nie mają, ale chciałyby zobaczyć, jak wyglądają takie spotkania i dowiedzieć się czegoś na temat uzależnienia, na przykład bliskiej osoby.

Wielu alkoholików trzeźwieje dzięki samym meetingom, które stanowią ważną część ich życia. Mogą przyjść i po prostu pobyć z innymi, podzielić się swoim aktualnym problemem, pomóc innym. Przyjście na meeting do niczego nie zobowiązuje. Nie trzeba nic o sobie mówić poza przedstawieniem się z imienia. Meeting prowadzi alkoholik z dłuższą abstynencją. Zazwyczaj zaczyna od tzw. ,,modlitwy o pogodę ducha”, która brzmi: ,,Boże użycz mi, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, bym, abym zmienił to co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”. Słowo ,,Bóg” jest jest używane symbolicznie, można go nie używać lub zastąpić innym słowem. Ruch AA nie jest ruchem katolickim, mimo że często jest tak właśnie kojarzony. W następnej kolejności odczytywana jest tzw. Preambuła AA, w której zawarte są podstawowe założenia ruchu. Później osoba prowadząca pyta, czy na sali jest ktoś, kto jest na meetingu po raz pierwszy. Jeśli tak, to osoba proszona jest o podanie swojego imienia, by inny wiedzieli jak się mają do niej zwracać. Następnie pada pytanie czy na sali jest ktoś, kto jest abstynentem krócej niż jeden miesiąc i czy chciałby coś na ten temat powiedzieć. Później prowadzący przypomina zasady obowiązujące na meetingu AA, m.in. o zasadzie anonimowości, zabieraniu głosu przez podniesienie ręki czy mówieniu tylko o własnych doświadczeniach. Prowadzący przechodzi do przeczytania fragmentu Wielkiej Księgi, 12 Kroków i 12 Tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz wybrania tematu przewodniego spotkania. Zwykle takie spotkanie trwa dwie godziny zegarowe z 15-minutową przerwą. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chociaż na zakończenie skarbnik zbiera pieniądze od tych, którzy mogą i chcą wspomóc budżet organizacji poprzez dołożenie się do zakupu kawy, herbaty, czy ciastek. Są to zazwyczaj niewielkie sumy rzędu kilku złotych.

×

Formularz kontaktowy