mgr Mariusz Twarogal

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,  hazardu i innych uzależnień behawioralnych (pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera), specjalista resocjalizacji, pedagog, edukator z zakresu problematyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyk. Stale podwyższa swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie: pogłębionej psychoterapii uzależnień, a psychoterapii problemów osobistych; psychoterapii traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA; psychoterapii DDA z zaburzeniami osobowości- problemów pacjenta i trudności psychoterapeuty; Terapii Motywującej; Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ (RBT); pracy z pacjentami o specjalnych potrzebach terapeutycznych.

 

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

Psycholog, specjalista terapii uzależnień – nie pije 23 lat

Od 20 lat pomaga osobom uzależnionym od alkoholu. Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Następnie po studiach kontynuował naukę na Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Odbył także staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino. Ponadto był uczestnikiem wielu kursów i terapii dla osób uzależnionych, m.in. terapii podstawowej dla osób uzależnionych, terapii zapobiegania nawrotom, terapii pogłębionej, DDA, czy programu rozwoju osobistego. Dzięki temu od podstaw zna drogę osoby uzależnionej, wie jakie problemy pojawiają się na jej drodze oraz jak skutecznie je rozwiązywać. W 2008 roku rozpoczął tworzenie Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, by przez 5 kolejnych lat kontynuować pracę w poradni. 

 

Witold Kozera

Instruktor terapii uzależnień – nie pije 32 lat

Mam na imię Witold i jestem właścicielem ośrodka. W moim życiu wiele się działo ale skupię się głównie na tym co było powodem, że zająłem się pomaganiem osobom problemem alkoholowym. Sam jestem osobą uzależnioną od alkoholu. Żyję w abstynencji od wielu lat. W roku 1990 ukończyłem terapię w Dziennym Oddziale w Toruniu. Dostałem nową szansę. W 1998 roku zostałem wolontariuszem w Poradni w Toruniu, później podjąłem tam pracę. Swoją wiedzę terapeutyczną zdobyłem na różnych kursach i szkoleniach, takich jak Studium Pomocy Psychologicznej Warszawa 2000 r. Jako Terapeuta pracowałem: na Oddziale Całodobowym w Toruniu-Czerniewicach, NZOZ „Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii w Kościerzynie. Dodatkowo prowadziłem Grupę Wsparcia działającą przy Klubie Abstynenta „ Flisak „ w Toruniu. Uczestniczę w mityngach AA co daje mi energię do trzeźwienia. Jestem osobą komunikatywną, radość życia pozwala mi na nawiązywanie dobrych relacji z ludźmi. Nie boję się nowych wyzwań.

 

mgr Patryk Hildebrandt

Instruktor terapii uzależnień

Współwłaściciel ośrodka, który wkłada pełne serce i zaangażowanie w jego rozwój. Obecnie w trakcie drugiego roku szkolenia na instruktora terapii uzależnień na PFST w Gdańsku. Sam jest dorosłym dzieckiem alkoholików, więc doskonale wie ile wysiłku wymaga walka z uzależnieniem oraz jakie problemy dotykają pacjentów ośrodka. Całe swoje życie ma do czynienia z problemami alkoholowymi, co skłoniło go by swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w praktyce. W ten sposób postanowił, że chciałby pomagać innym osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Głównym celem założonego m.in. przez niego ośrodka jest stopniowa nauka osób uzależnionych życia w trzeźwości. Sam jest osobą uzależnioną od nikotyny jednak dzięki wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze słabościami już szesnasty rok żyje w abstynencji. Ukończył własną terapię DDA, która umożliwiła mu wejście w głąb siebie i swoich problemów. To doświadczenie pomaga mu pomagać innym i dawać konkretne, rzeczowe wskazówki osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Dziś ma 44 lata, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku, a swoje kompetencje zawodowe opiera na swojej bardzo praktycznej wiedzy, którą dało mu samo życie. Pragnie wykorzystać swoje trudne doświadczenie, by koszmar osób uzależnionych oraz ich rodzin szybko się skończył. Patryk Hildebrandt pokazuje, że życie w trzeźwości – choć czasami trudne – jest możliwe dzięki pomocy odpowiednich specjalistów.

 

Rafał 

Trzeźwy alkoholik – nie pije od 21 lat

Uzależniony od alkoholu i nikotyny. Podejmował w sumie siedem prób poradzenia sobie ze swoim uzależnieniem. Kiedy wydawało się, że nie ma już dla niego żadnych szans, podjął kolejną próbę, tym razem podszedł do terapii z pełną powagą i zaangażowaniem i zaczął regularnie uczestniczyć w mitingach AA. Takie podejście okazało się skuteczne, Rafał jest już trzeźwy 19 lat. Na początku swojego trzeźwienia udzielał się w klubie abstynenta „Mistrzostwo Świata”, który działał na terenie Kościerzyny. Przez cały okres swojej abstynencji skłonił wiele osób do podjęcia terapii. W 2008 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie wspólnie z Waldemarem założył grupę AA, która działa do dnia dzisiejszego pod nazwą „Przystań”. Od początku działania ośrodka dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z osobami przebywającymi na terapii. Prowadzi grupę AA „WANT”, której spotkania odbywają się na terenie ośrodka w co drugą sobotę o godz. 11.00. W co drugi weekend Rafał przebywa w ośrodku i chętnie wysłucha każdego i podzieli się z nim swoim doświadczeniem.

 

 

×

Formularz kontaktowy