Leczenie alkoholizmu

– zobacz, dlaczego warto podjąć leczenie uzależnień w naszym ośrodku odwykowym.

Alkoholizm – to choroba polegająca na okresowym piciu napojów alkoholowych w celu doznawania ich działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia. Jego istotą jest uzależnienie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. To oczywiście, uproszczona definicja. W sposób uproszczony można także powiedzieć, że leczenie alkoholizmu – to złożony i długotrwały proces.

Objawy alkoholizmu, których nie można ignorować.

Jednym z pierwszych objawów choroby alkoholowej jest zwiększona tolerancja (tzw. mocna głowa). Pijemy coraz więcej, nie odczuwając najczęściej większych skutków. Mimo tego już wtedy może pojawić się np. epizod urwanego filmu.
Kolejny objaw to utrata kontroli picia. Dla przykładu – może nie planować w konkretnym dniu picia alkoholu, a wraca późnym wieczorem pod jego wpływem. W tym przypadku spotykamy się również z takim określeniem jak upośledzona kontrola picia.
Zespół abstynencyjny to następny objaw sugerujący konieczność podjęcia terapii alkoholowej. Charakteryzuje się występowaniem silnego niepokoju, drżenia rąk, suchości w ustach i wielu innych nieprzyjemnych doznań po odstawieniu alkoholu. Głód alkoholowy to kolejny objaw uzależnienia związany z nieodpartą potrzebą wypicia napoju wyskokowego.
Do wyżej wymienionych problemów dochodzi zaniedbywanie rodziny, rezygnacja z hobby, zainteresowań czy zanik umiejętności spędzania wolnego czasu bez alkoholu.
Jeżeli stwierdzisz, że dotyczą Ciebie niektóre, a może nawet wszystkie wymienione objawy – TO … MASZ OGROMNY PROBLEM!
Podejmij terapię alkoholową w naszym ośrodku leczenia alkoholizmu – w Szenajdzie k. Kościerzyny.

Jak przebiega leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku na Kaszubach?

W ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu pomagamy wyjść z nałogu. Program leczenia odwykowego jest zawsze dostosowywany indywidualnie do Twoich potrzeb. Terapia alkoholowa – to również uzyskanie pełnej wiedzy o chorobie, praca nad zatrzymaniem autodestrukcji i krzywdy wyrządzanej sobie i swoim bliskim. Terapia alkoholowa w naszym ośrodku na Kaszubach – to szansa na trzeźwe życie! Zaufaj nam! Zdecyduj się już dziś! Podejmij decyzję o leczeniu alkoholizmu już teraz, kiedy jeszcze nie jest za późno. Odwagi!

Leczenia narkomanii

Narkomania (z greckiego: narke – odurzenie, mania – szaleństwo) – to patologiczne zjawisko społeczne polegające na uzależnieniu, do którego dochodzi na skutek krótko lub długotrwałego zażywania substancji odurzających, leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) bądź innych środków uzależniających. Osoby będące uzależnione od narkotyków, narażone są na poważne zmiany psychiczne, takie jak: obniżenie uczuciowości wyższej, zaburzenia krytycyzmu, osłabienie woli, kłamliwość. W wielu wypadkach narkomania staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą, co skutkuje degradacją społeczną.
W naszym prywatnym ośrodku dla uzależnionych od narkotyków pomagamy uporać się z różnorodnymi problemami.

Do ośrodka na terapię przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby, które odbyły kompletny detoks w warunkach szpitalnych.

Warunkiem przyjęcia na terapię jest wcześniejsza konsultacja/wywiad z naszym terapeutą.

Jak przebiega leczenie narkomanii w naszym ośrodku na Kaszubach?

Leczenie narkomanii to niezwykle skomplikowany proces, wymagający stałej opieki nad osobą uzależnioną. Z reguły przeprowadzany jest w specjalistycznych, państwowych ośrodkach terapii uzależnień od lub w prywatnych ośrodkach, takich, jak nasz ośrodek odwykowy dla narkomanów znajdujący się k. Kościerzyny w województwie pomorskim.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że zgłoszenie się na terapię odwykową to dopiero początek długiej drogi, jaką musi przebyć osoba uzależniona od narkotyków. Po zakończeniu pobytu w ośrodku powinna kontynuować leczenie, korzystając z pomocy poradni leczenia uzależnień znajdującej się niedaleko miejsca zamieszkania. Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia – do przyjazdu na Kaszuby do ośrodka odwykowego dla narkomanów.

Warto wiedzieć, że na podstawie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w leczeniu narkomanii wyróżnia się następujące grupy substancji psychoaktywnych (wszystkie, poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi – to narkotyki):
alkohol, wyroby tytoniowe, kanabinole, leki uspokajające i nasenne, kokaina, a także inne środki psychostymulujące, substancje halucynogenne, opiaty, lotne rozpuszczalniki.

Terapia hazardu

NIE MOŻESZ OBEJŚĆ SIĘ BEZ GIER HAZARDOWYCH?

Do objawów uzależnienia od hazardu zaliczamy:

  • obsesyjne myślenie o hazardzie,
  • wzrost tolerancji (potrzeba zwiększania stawki),
  • zespół abstynencyjny (objawy “głodu” hazardu),
  • ucieczka od problemów w hazard,
  • kłamstwa,
  • utrata kontroli uczestnictwa w grze,
  • występowanie niepokoju oraz rozdrażnienia w sytuacjach utrudniających uprawianie hazardu,
  • powtarzające się utraty pieniędzy na grę i powroty w to miejsce następnego dnia po to, aby się odegrać,
  • podejmowanie nieudanych prób kontrolowania gry lub powstrzymywania się od hazardu,
  • kontynuowanie uprawiania hazardu pomimo niemożności spłacenia długów lub *występujących sygnałów o istnieniu problemów społecznych, zawodowych, prawnych, o których wiadomo, że są skutkiem hazardu.

 

 

Kontakt

Odbieramy cały tydzień: 792-911-220

 

 

×

Formularz kontaktowy