Leczenie Alkoholizmu

13 maja, 2018 - przez admin w Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Leczenie Alkoholizmu Leczenie alkoholizmu rozpoczyna się w głowie osoby uzależnionej. Alkoholik musi sobie uświadomić, że alkohol stanowi poważny problem w jego życiu. Niestety wielu uzależnionych decyduje się na leczenie dopiero, gdy ich życie lega w gruzach. Pojawiają się bardzo poważne problemy z codziennym funkcjonowaniem. Kolejny etap choroby alkoholowej to uświadomienie sobie jakie spustoszenie alkohol poczynił

Zobacz wpis

Zaburzenia w sferze emocjonalnej i intelektualnej osób uzależnionych.

08 lutego, 2018 - przez admin w Uzależnienia Behawioralne, Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Przy analizie natury i mechanizmów choroby alkoholowej należy podkreślić, iż jest to choroba pojawiająca się w następstwie błędnej filozofii życia, która polega na dążeniu do doraźnej poprawy nastroju bez dążenia do zmiany niekorzystnej sytuacji życiowej lub modyfikacji niedojrzałego postępowania. Tego typu naiwna filozofia życia prowadzi do nadużywania alkoholu i wchodzenia na drogę uzależnienia. Podstawowe mechanizmy

Zobacz wpis

Wpływ picia alkoholu na sfery życia.

06 lutego, 2018 - przez admin w Motywacja, Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje stopniową utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi interpersonalne oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zwykle na końcu dopiero następuje degradacja fizyczna, która dla wielu staje się niestety jedynym

Zobacz wpis

Inne spojrzenie na uzależnienie od alkoholu.

04 lutego, 2018 - przez admin w Motywacja, Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Pisząc ten artykuł, chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat tak zwanego „leczenia uzależnienia od alkoholu”. Jestem osobą, która miała problem z tym uzależnieniem. Po ukończeniu terapii stacjonarnej nie piję około dziesięciu lat. Wraz z utrzymywaniem trzeźwości zainteresowałem się pomaganiem osobom mającym ten sam problem. Ukończone Studium Terapii Uzależnień przy PARPA pozwoliło mi zająć się

Zobacz wpis

Pozytywne myślenie w trakcie i po leczeniu uzależnienia.

08 grudnia, 2017 - przez admin w Motywacja, Uzależnienia Behawioralne, Uzależnienie od Alkoholu, Uzależnienie od Leków, Uzależnienie od narkotyków

Bez komentarzy

Jest sprawą oczywistą, że pozytywne nastawienie ma ogromny wpływ na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego i wzmacnia proces leczenia. Pozytywne myślenie wzmacnia także układ odpornościowy, zmniejsza stres i zwiększa energię. Siła nastawienia. Czasami wszystko, co możesz zmienić, to twoja postawa. W tym kierunku modlitwa Serenity zachęca nas do zaakceptowania rzeczy, których nie możemy zmienić. Jedyne,

Zobacz wpis

Motywacja Do Leczenia-Straty Finansowe

04 grudnia, 2017 - przez admin w Motywacja, Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Jeśli w życiu pojawia się coś co mi przeszkadza, co powoduje że nie funkcjonuje tak jak kiedyś, co powoduje ze życie mi się powoli rozpada, że nie kontroluje swojego życia… potrzebuję motywacji do zmian. Wyobraź sobie że jeszcze jakiś czas temu potrafiłeś iść do znajomych na grilla potrafiłeś powiedzieć nie. Dziękuję więcej nie piję. Jeszcze

Zobacz wpis

Motywacja Do Leczenia-Straty Rodzinne.

- przez admin w Motywacja, Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Trudności w komunikowaniu się są problemem, który pojawia się w małżeństwach alkoholowych po podjęciu terapii jednego z partnerów i wpływa na dynamikę całej rodziny. Trudności te są oczywiście wkomponowane w całą gamę innych problemów małżeńskich i występują w poszczególnych fazach trzeźwienia małżeństw. Anna Dodziuk w książce “Trzeźwieć razem” wyróżnia trzy fazy w trzeźwieniu małżeństw: I.

Zobacz wpis

Dlaczego alkoholicy nie chcą się leczyć?

- przez admin w Uzależnienie od Alkoholu

Bez komentarzy

Do Ośrodków Odwykowych zgłaszają się głównie ludzie którzy już kompletnie nie radzą sobie z nałogiem,albo będący pod presję okoliczności – zmuszeni do tego. Przyjęcie pomocy z zewnątrz w tak trudnej sytuacji wymaga przyjęcia nowej perspektywy u uzależnionego – zobaczenia i uznania, jak naprawdę wygląda jego życie: że wyrządził wiele zła swojej rodzinie, zmarnował różne swoje osiągnięcia i

Zobacz wpis
×

Formularz kontaktowy