Prywatny ośrodek leczenia narkomanii

Narkomania (z greckiego: narke – odurzenie, mania – szaleństwo) – to patologiczne zjawisko społeczne polegające na uzależnieniu, do którego dochodzi na skutek krótko lub długotrwałego zażywania substancji odurzających, leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) bądź innych środków uzależniających. Osoby będące uzależnione od narkotyków, narażone są na poważne zmiany psychiczne, takie jak: obniżenie uczuciowości wyższej, zaburzenia krytycyzmu, osłabienie woli, kłamliwość. W wielu wypadkach narkomania staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą, co skutkuje degradacją społeczną.
W naszym prywatnym ośrodku dla uzależnionych od narkotyków pomagamy uporać się z różnorodnymi problemami.

Do ośrodka na terapię przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby, które odbyły kompletny detoks w warunkach szpitalnych.

Warunkiem przyjęcia na terapię jest wcześniejsza konsultacja/wywiad z naszym terapeutą.

Jak przebiega leczenie narkomanii w naszym ośrodku na Kaszubach?

Leczenie narkomanii to niezwykle skomplikowany proces, wymagający stałej opieki nad osobą uzależnioną. Z reguły przeprowadzany jest w specjalistycznych, państwowych ośrodkach terapii uzależnień od lub w prywatnych ośrodkach, takich, jak nasz ośrodek odwykowy dla narkomanów znajdujący się k. Kościerzyny w województwie pomorskim.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że zgłoszenie się na terapię odwykową to dopiero początek długiej drogi, jaką musi przebyć osoba uzależniona od narkotyków. Po zakończeniu pobytu w ośrodku powinna kontynuować leczenie, korzystając z pomocy poradni leczenia uzależnień znajdującej się niedaleko miejsca zamieszkania. Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia – do przyjazdu na Kaszuby do ośrodka odwykowego dla narkomanów.

Warto wiedzieć, że na podstawie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w leczeniu narkomanii wyróżnia się następujące grupy substancji psychoaktywnych (wszystkie, poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi – to narkotyki):
alkohol, wyroby tytoniowe, kanabinole, leki uspokajające i nasenne, kokaina, a także inne środki psychostymulujące, substancje halucynogenne, opiaty, lotne rozpuszczalniki.

 

 

 

 

Kontakt

Jeżeli czujesz, że masz problem z uzależnieniem od narkotyków i chcesz zdecydować się na leczenie, nie czekaj! Skontaktuj się z nami lub od razu zgłoś do naszego Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień i Ośrodka Odwykowego „WSPARCIE” w Szenajdzie koło Kościerzyny, w którym leczymy m.in. uzależnienia od narkotyków.

 

 

×

Formularz kontaktowy