Program trwa 28 dni i realizowany jest ściśle określonym planem dnia, który obejmuje planowanie dnia, wykłady, grupy zadaniowe, konsultacje indywidualne, filmoterapia, podsumowanie dnia oraz zajęcia rekreacyjne dla chętnych.

Planowanie dnia

Bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego w naszym ośrodku jest planowanie dnia. Każdy dzień terapii rozpoczyna się wspólną rozmową na temat swojego samopoczucia, nastawienia oraz oczekiwaniami związanymi z zajęciami. Jest to także czas na analizę objawów głodu oraz powodów, które mogły go wywołać. Nauka rozpoznawania głodu oraz poznawanie wyzwalaczy, które prowadzą do jego powstawania, to bardzo ważny element terapii. Dzięki tej umiejętności osoba uzależniona uczy się jak panować nad potrzebą sięgnięcia po używki. Zapoznaje się także ze sposobami zaspokajania potrzeb w zdrowy, konstruktywny sposób.

Wykłady

W ramach terapii w naszym ośrodku, odbywają się regularne wykłady terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Wykłady prowadzone przez doświadczonego specjalistę i stanowią podbudowę całej terapii. Wykłady odbywają się zarówno w towarzystwie wszystkich uczestników terapii, jak i mniejszych grupach. Bardziej kameralne spotkania dedykowane są osobom zaczynającym lub kończącym proces terapii ze względu na szczególny charakter tych momentów oraz niezbędną wiedzę w tym czasie. Każdego dnia na uczestników terapii czekają trzy trzydziestominutowe sesje, podczas których poruszane są ważne tematy, pomagające uwolnić się od swojej słabości. Wykłady są starannie przygotowane przez specjalistów i mają formę przystępną dla wszystkich pacjentów. Sprawdzone techniki skłaniają do własnych przemyśleń oraz stanowią bardzo istotny punkt samej terapii. Całość oparta jest na wzajemnym zaufaniu oraz możliwości wyrażania własnych emocji na każdy temat.

Grupy zadaniowe

Omawiane zagadnienia podczas wykładów poszerzane są poprzez osobistą analizę doświadczeń uczestników terapii. Pacjenci najpierw sami dokonują refleksji nad tym, w jaki sposób widoczne były poszczególne zjawiska, pojawiające się w ich życiu. Następnie dzielą się nimi w grupie i otrzymują informacje zwrotne, dzięki czemu zyskują szerszą perspektywę problemu. Grupy zadaniowe prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy obserwują każdego uczestnika terapii i dostosowują poziom oraz intensywność działań do jego potrzeb. Głównym założeniem pracy w grupie zadaniowej jest dyskrecja oraz wzajemne zaufanie i szacunek. W grupach zadaniowych uczestnicy terapii przygotowują prace w formie pisemnej, a ich ilość zależna jest czasu pobytu na terapii.

Pisanie prac ma na celu:
zrozumienie na czym polega nałóg i rozpoznanie jego objawów u siebie,
nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stanami napięcia emocjonalnego,
zmiany w trybie życia, które sprzyjają utrzymaniu abstynencji i leczeniu się,
zaakceptowanie zasad terapii i uznanie konieczności jej kontynuowania,
rozpoznawanie głodu,
uznanie własnej bezsilności wobec nałogu,
zaakceptowanie utraty kontroli wobec nałogu,
nabywanie nałogowej tożsamości,
rozpoznanie strat spowodowanych nadużywaniem,
rozbrajanie nałogowych mechanizmów .

Konsultacje indywidualne

W naszym ośrodku każdy uczestnik terapii traktowany jest indywidualnie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy ma inne potrzeby, odczucia oraz że może reagować różnie na terapię i pojawiające się sytuacje. To dlatego dla wszystkich uczestników terapii przygotowaliśmy konsultacje indywidualne z naszymi terapeutami. Program realizowany w ośrodku opiera się głównie o elementy terapii grupowej, jednak do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Poprzez indywidualną rozmowę z terapeutą pacjenci mają możliwość otworzenia się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, co pozwala łatwiej i efektywniej uczestniczyć w procesie grupowym. Z indywidualnych spotkań z terapeutą można korzystać podczas całego pobytu – w sytuacji kryzysu, wątpliwości, bądź potrzeby przyjrzenia się osobistej trudności, której pacjent nie chce poruszać na forum grupy.

Filmoterapia

Uzyskiwanie i pogłębianie świadomości nałogu odbywa się poprzez stosowanie różnych dróg dotarcia do wyobrażeń i przekonań osoby. Obraz był i jest jedną z najbardziej sugestywnych form dostrzegania „siebie jak w lustrze”, dlatego też podczas terapii stałym elementem programu terapeutycznego jest wspólne oglądanie odpowiednio dobranych filmów (fabularnych, dokumentalnych). Tego typu seanse służą za bazę do osobistej refleksji nad sobą, swoimi zachowaniami, emocjami. Badania naukowe potwierdzają, że właściwie ukierunkowane spojrzenie poprzez wykorzystanie obrazu, jakim jest film, może pomóc w terapii. Terapeutyczne oddziaływanie tej formy ekspresji polega na dostarczaniu odbiorcy różnorodnych uczuć, które pociągają za sobą szereg myśli i zmianę perspektywy postrzegania siebie i otaczającego go świata. Nasi specjaliści z dużą wrażliwością wybierają filmy, które zostaną wyemitowane podczas terapii. Dzięki wspólnym seansom jest czas na refleksję, odniesienie przedstawionych treści do własnej sytuacji i wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Uczestnicy filmoterapii po obejrzeniu obrazów mogą podzielić się swoimi przemyśleniami i emocjami z innymi pacjentami.

Podsumowanie dnia

Podsumowanie dnia ma na celu autorefleksję uczestników terapii na temat najważniejszych kwestii poruszonych podczas zajęć, wykładów, grup zadaniowych, bądź innych wydarzeń, w których pacjent uczestniczył. Stanowi okazję do wyrażania emocji, uczuć oraz ewentualne rozładowania napięcia, powstałego w dowolnej sytuacji. Podobnie jak podczas planowania dnia, zachęcamy uczestników terapii do uważnego przyglądania się sobie. Ma to na celu ćwiczenie rozpoznawania i wyrażania emocji. Kształtowanie nawyku obserwowania siebie jest dla osoby uzależnionej narzędziem, pomagającym w procesie trzeźwienia w codziennym życiu po ukończeniu terapii.

Zajęcia rekreacyjne

Umiejętność wykorzystywania aktywnych form wypoczynku jest ważna w życiu każdego człowieka. Służy on nie tylko do regeneracji sił po męczącym dniu, ale także rozładowaniu napięcia, stresu i nagromadzonych emocji spowodowanych niejednokrotnie złym stylem życia. Nauka korzystania z konstruktywnych form spędzania czasu i wypoczynku jest szczególnie ważna po terapii, ponieważ w wyniku narastającej koncentracji wokół nałogu, zatracili naturalne i zdrowe sposoby relaksacji. Uczestnicy w trakcie terapii mają do dyspozycji różne formy rekreacji: basen, jacuzzi, fitness, siłownię, nornic walking, czy spacery. Ośrodek położony jest w pięknej okolicy – w pobliżu jezior i lasów, co sprzyja aktywnym formom relaksu. W okresie zimowym wieczory można spędzać w salonie przy kominku, wspólnie oglądając filmy. Zajęcia relaksacyjne wbrew pozorom są niezwykle ważnym elementem terapii. Uczą organizacji wolnego czasu, rozbudzają pasję, rozładowują stres oraz pobudzają produkcję endorfin. Zawsze zachęcamy naszych pacjentów do korzystania z dostępnych w naszym ośrodku form relaksu. Dzięki aktywności fizycznej i różnym formom ruchu (zarówno w ośrodku jak i na świeżym powietrzu) pacjenci pracują dodatkowo nie tylko nad zdrowiem psychicznym ale i fizycznym. Badania naukowe potwierdzają, że ludzie, którzy dbają o kondycję fizyczną częściej trwają w trzeźwości.

 

 

Kontakt

Odbieramy cały tydzień: 792-911-220

 
 

×

Formularz kontaktowy